CESM

CESM
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (International » Spanish)

Abbreviations dictionary. 2012.

Look at other dictionaries:

  • Çeşməli — may refer to: Çeşməli, Shaki, Azerbaijan Çeşməli, Tovuz, Azerbaijan Çeşmeli, Mersin Province, Turkey This disambiguation page lists articles about distinct geographical locations with the same name. If an …   Wikipedia

  • çeşmə — is. <fars.> 1. Yerin altından sızıb çıxan su mənbəyi; bulaq, qaynaq. <Çinarların> arasından çıxan sərin çeşmə çınqıl daşların üzərindən xoşahəngli bir şırıltı ilə böyük çaylara doğru axıb gedirdi. A. Ş.. Sərin çeşmələrin qaynayır… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeşməli — sif. Çeşmələr, ya çeşmə olan; bulaqlı. Çeşməli meşə. – Sevirəm çeşməli, sulu dağları; Vüqarlı dağları, ulu dağları. N. Xəzri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeşmə — I (İmişli, Lənkəran) 1. göz (evə aiddir). – Bı il iki çeşmə öy tikmişuğ 2. göz (balıq torunda). – Torun çeşməsi dağılıb, iplik gəti düzəldəg II (Ordubad) evin üstünə qoyulan tirlər arasındakı məsafə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çeşmə — f. bulaq, qaynaq. Çeşmei xurşid günəşin dairəsi; çeşmei heyvan bax: çeşmei həyat; çeşmei həyat həyat çeşməsi, dirilik çeşməsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çeşmək — is. <fars.> Gözlük, eynək. Mürgüləyir nənəm taxıb çeşməyi; Düşüb yerə toxuduğu əlcəyi. A. S.. Nə barədə? – deyə Yarməmməd birbaşa cavab verməyib, çeşməyinin altından Şirzada baxdı. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • CESM — abr. Confederaciуn Estatal de Sindicatos Mйdicos …   Diccionario de Abreviaturas de la Lengua Española

  • CESM — abbr. Civil Engineering Safety Manual …   Dictionary of abbreviations

  • çeşm — (F.) [ ﻢﺸچ ] göz …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • çeşm — f. 1) göz; 2) m. sevimli. Çeşmi qeyrət «qeyrət gözü» m. namus, qeyrət; çeşmi çirağ «çırağın gözü» m. əziz, göz bəbəyi qədər sevimli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”