NMIS

NMIS
National Management Information Systems (Governmental » Police)

Abbreviations dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • NMIS — nursing management information system …   Medical dictionary

  • NMIS — Nuclear Materials Information/Inventory System ( > IEEE Standard Dictionary ) …   Acronyms

  • NMIS — Nuclear Materials Information/Inventory System ( > IEEE Standard Dictionary ) …   Acronyms von A bis Z

  • NMIS — • nursing management information system …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • işlənmiş — f. sif. 1. Çox istifadə edilmiş, çox işlənməkdən köhnəlmiş; nimdaş. İşlən miş palaz. İşlənmiş qab. – Aylar ilə işlənmiş mahud külahı dala tərəf sürüşmüşdü. A. D.. Pərşan əlinə keçən işlənmiş süfrəni stolun üstünə salanda Rüstəm kişi acıqlandı. .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədirlənmiş — f. sif. Tam dairə şəklinə düşmüş, dolğunlaşmış, on dörd gecəlik. Bədirlənmiş Ay qalxıb, göyün bir qatında durub, bu övzaya tamaşa edirdi. Ə. H.. Göydə parladıqca bədirlənmiş Ay; Gümüş zəncir kimi görünürdü çay. M. S.. ◊ Bədirlənmiş ay kimi – on… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəmlənmiş — f. sif. 1. Dəmə qoyulmuş; dəm almış. <Zərbəli:> Qəhvə yoxdur. Yaxşı təzə dəmlənmiş Popov çayımız var. Ə. H.. Stolun üstündə təzə dəmlənmiş çay buğlanır, yanında iki cür mürəbbə görünürdü. Ə. Vəl.. 2. məc. Keflənmiş, nəşələnmiş, ruhlanmış.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeynənmiş — f. sif. 1. Ağızda, diş altında əzilmiş, gəmirilmiş, dişləm dişləm edilmiş. Çeynənmiş ət. 2. məc. Çox təkrar edilərək bayağılaşdırılmış, bıqdıracaq dərəcədə təkrarlanmış. Çeynənmiş fikirlər. – <Firəngiz Muxtara:> Bunlar çeynənmiş, cəfəng… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lülələnmiş — f. sif. Lülə şəklinə salınmış. Lülələnmiş xalça. Lülələnmiş kağız. – . . Üç nəfər memar köməkçiləri qoltuqlarında lülələnmiş kağız sarıqları içəri girdilər. S. R.. Vahid lülələnmiş cürbəcür kağızları bir bir nəzərdən keçirib oturdu. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döşənmiş — 1. «Döşənmək»dən (1 və 2 ci mənalarda) f. sif. Orada çocuğun uzanmış olduğu yatacaqdan və yerə döşənmiş cırıqcırıq parça palazlardan başqa artıq bir şey gözə çarpmırdı. T. Ş. S.. Qadir . . yastı daş döşənmiş həyətə çıxaraq əzazil Əminənin əmrini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”