YAF

YAF
Young Americans for Freedom (Governmental » US Government)
Young Americans for Freedom (Community)
* Young Adult Fellowship (Community » Religion)
* Young Architects Forum (Community » Non-Profit Organizations)
* Yugoslav Air Force (Governmental » United Nations)
* Yugoslav Air Force (Governmental » Military)
* Young Adult Ficton (Community » Media)
* Asbestos Hill, Quebec, Canada (Regional » Airport Codes)

Abbreviations dictionary. 2012.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • yaf — yaf·fil; yaf·fin·gale; yaf·fle; yaf·fler; …   English syllables

  • Yaf — Yaf, obs. imp. of {Give}. [AS. geaf, imp. of giefan to give. See {Give}] Gave. See {Give}. Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • yafəsi — ə. Yafəsə aid olan, Yafəsdən olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • YAF — may stand for:* Hong Kong Youth Arts Foundation * Young Americans for Freedom * Young America s Foundation * Young Artists Forum, Palestine …   Wikipedia

  • yaf — yaf, yafe obs. pa. tense of give v …   Useful english dictionary

  • yafəsi — sif. Yafəslərə aid olan, onlara xas olan. Yafəsi tayfalar. Yafəsi dillər yaxud yafəs dilləri – akad. N. Y. Marrın əvvəlcə Qafqaz dillərinin sami və hami dillərinə qohumluğunu göstərmək üçün tətbiq etdiyi, sonralar isə Aralıq dənizi hövzəsi və Ön… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yafəs(i)lər — cəm <Bibliya əfsanəsinə görə: Nuhun üç oğlundan ən kiçiyinin, dünyadakı tayfaların ulu babası, əcdadı sayılan Yafəsin adından> Qafqazın, Ön Asiyanın, Aralıq dənizi ölkələrinin, Pireneyin bir hissəsində yaşayan, yaxud vaxtilə yaşamış xalqlar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaf|fle — «YAF uhl», noun. Dialect. the green woodpecker. ╂[imitative of its cry] …   Useful english dictionary

  • yaf — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Yaka (Democratic Republic of Congo) …   Names of Languages ISO 639-3

  • YAF — Young Angry Female …   Glossary of chat acronyms & text shorthand

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”