BIY

BIY
Bisho, South Africa (Regional » Airport Codes)

Abbreviations dictionary. 2012.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • BIY — {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres AAA à DZZ EAA à HZZ IAA à LZZ MAA à PZZ QAA à TZZ UAA à XZZ …   Wikipédia en Français

  • Biy — {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres AAA à DZZ EAA à HZZ IAA à LZZ MAA à PZZ QAA à TZZ UAA à XZZ …   Wikipédia en Français

  • Biy — ( kk. Би) were elected judges and administrators in Kazakhstan. [http://www.crvp.org/book/Series03/IIIC 2/chap 2.htm Chapter II Common Law Philosophy of the Kazakhs: Potential for Democracy] Council for Research in Values and Philosophy] Biys are …   Wikipedia

  • BIY — abbr. Purchasing the materials required for a repair or renovation that one has hired a tradesperson or other professional to perform. [From the phrase buy it yourself.] Example Citations: China s new middle class tend to buy their new apartments …   New words

  • bıy — n. Təəccüb, heyrət, narazılıq, təəssüf bildirir (bəzən təkrar şəklində işlənir). <Şahbaz bəy:> Bıy, Şərəfnisə, necə uşaquşaq danışırsan? M. F. A.. <Kişi:> Bıy, buna bax ey, niyə tanımırsan? Mən sənin həmşəhərlinəm də! C. M.. bi. . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • BIY. — Biyoloji (International » Turkish) …   Abbreviations dictionary

  • biy — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Birhor …   Names of Languages ISO 639-3

  • BIY — abbr. Book Inside You …   Dictionary of abbreviations

  • biyə — (Gəncə, Tovuz) əqrəb …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • biyəndəcər — (Bakı) çirkin, kifir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”