IFAD

IFAD
International Fund for Agricultural Development (Miscellaneous » Farming)
International Fund for Agricultural Development (Business » International Business)

Abbreviations dictionary. 2012.

Look at other dictionaries:

  • ifadələnmə — «İfadələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • IFAD —   [englisch aɪfəd], Abkürzung für International Fund for Agricultural Development, Internationaler Fonds für Agrarentwicklung …   Universal-Lexikon

  • ifadə — is. <ər.> 1. Anlatma, izah etmə, aydın və açıq söyləmə, demə, izhar etmə; izah, şərh, bəyan. Yazılı ifadə (yazı ilə bildirmə). Şifahi ifadə (ağızdan anlatma). İfadə tərzi. – Bu sualın ahəngi içərisində nə kimi ifadələr olduğunu Zeynal çox… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ifadəli — sif. Yaxşı və aydın ifadə edən. İfadəli nitq. İfadəli danışıq. İfadəli yazı. İfadəli z. oxumaq. – Qız atasının dediklərini çox ifadəli bir dillə yazmışdı. M. Hüs.. // Daxili keyfiyyətləri, təəssüratı və s. əks etdirən. İfadəli baxışlar. İfadəli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • IFAD — Der IFAD (engl. International Fund for Agricultural Development) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Der Fonds entstand auf Anregung des Welternährungsgipfels von 1974. Die Satzung trat am 30. November 1977 in Kraft. Sitz der… …   Deutsch Wikipedia

  • ifadəçi — is. İfadə edən, əks etdirən, təmsil edən. M. F. Axundovdan sonra ən bö yük demokrat, bu yeni keyfiyyətli demokratizmin ədəbiyyat sahəsində böyük ifadəçisi C. Məmmədquluzadə (Molla Nəsrəddin) oldu. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • IFAD — Abk. für International Fund for Agricultural Development, Internationaler Agrar Entwicklungsfonds, Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung; 1977 als Sonderorganisation der ⇡ UN mit Sitz in Rom auf Initiative der… …   Lexikon der Economics

  • ifadələnmək — məch. İfadə olunmaq, əks olunmaq, öz əksini tapmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • IFAD — International Fund for Agricultural Development Source: საქარველოს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების ჩარჩო პროგრამა. /დოკუმენტი მოამზადა და გამოსცა გაეროს განვითარების პროგრამის პროქტმა UNDP/GEO/00031399 საქართველოში… …   Georgian encyclopedia

  • IFAD — abbr. International Fund for Agricultural Development …   Dictionary of English abbreviation

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”