LIVS

LIVS
Lithuanian Institute of Veterinary Studies (Medical » Veterinary)

Abbreviations dictionary. 2012.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Livs — or LIVS may mean:* Livonian people * Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, the Swedish Food Workers Union …   Wikipedia

  • Anitas Livs — ist eine schwedische Frauenband, die dem Genre World Music zugerechnet wird. Die Gruppe wurde 1987 von Anita Livstrand (* 23. November 1953 in Enskede, Stockholm) gegründet. Livstrand hatte bereits seit den 1970er Jahren bei verschiedenen Bands… …   Deutsch Wikipedia

  • livsfare — livs|fa|re sb., n …   Dansk ordbog

  • livsglæde — livs|glæ|de sb., n …   Dansk ordbog

  • livslede — livs|le|de sb., n …   Dansk ordbog

  • livsværk — livs|værk sb., et …   Dansk ordbog

  • livsanskuelse — livs|an|sku|el|se sb., n, r, rne …   Dansk ordbog

  • livsarving — livs|ar|ving sb., en, er, erne …   Dansk ordbog

  • livsbekræftende — livs|be|kræf|ten|de ubøj. adj …   Dansk ordbog

  • livscyklus — livs|cy|klus sb., sen el. livscyklen, ser el. livscykler, serne el. livscyklerne …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”