UDL

UDL
Universitat de Lleida (Academic & Science » Universities)
** Universal Design for Learning (Community » Educational)
* Universal Data Link (Computing » Networking)
* Uniformly Distributed Load (Computing » Networking)
* User Defined Language (Computing » Assembly)
* Unit Designation List (Governmental » Military)
* Uniform Data Link (Computing » Networking)
* United Deployment List (Governmental » Military)
* Unified Design Labs (Business » Firms)
* Union Of Doncaster And Lincolnshire (Regional)

Abbreviations dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • UDL — may refer to:* Universidade da luta UDL * Universitat de Lleida * Ulster Defence League * Urban debate league * Universal Data Link, a file format storing information about database connections. * Universal Design for Learning * UDL, an… …   Wikipedia

 • udlæg — ud|læg sb., get, udlæg, gene, i sms. udlægs , fx udlægshaver, udlægsforretning; få sine udlæg refunderet; gøre udlæg i noget; et hurtigt udlæg …   Dansk ordbog

 • UDL — Union pour le développement et les libertés L Union pour le Développement et les Libertés (UDL) est un jeune parti politique de Côte d Ivoire présidé par Martial Ahipeaud. Le parti a inauguré son siège à Cocody (Abidjan nord) le 6 octobre 2007… …   Wikipédia en Français

 • udlære — ud|læ|re vb., r, udlærte, udlært (uddanne) …   Dansk ordbog

 • udlæse — ud|læ|se vb., r, udlæste, udlæst (udlede, konkludere; IT overføre data fra computer; udtale et skrevet ord) …   Dansk ordbog

 • udlært — ud|lært adj., e; udlært smed …   Dansk ordbog

 • UDL (drink) — United Distillers Limited, more commonly known as UDL, is an Australian brand of pre mix (also known as alcopop or RTDs). It was started in 1965 by two Australian men.The first drinks launched by UDL were: UDL Vodka Lemon, Lime and Soda, UDL Rum… …   Wikipedia

 • udlændighed — ud|læn|dig|hed sb., en (længerevarende ophold i udlandet), i sms. udlændigheds , fx udlændighedstid; leve i udlændighed …   Dansk ordbog

 • udlænding — ud|læn|ding sb., en, e, ene, i sms. udlændinge , fx udlændingepolitik, udlændingelov …   Dansk ordbog

 • udlængsel — ud|læng|sel sb., udlængslen, udlængsler, udlængslerne …   Dansk ordbog

 • udlægge — ud|læg|ge vb., r, udlagde, udlagt; udlægge asfalt; udlægge teksten …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”